SIA "Baltijas zivis - 97"
Reģ. LV44103013194
Adrese juridiska/faktiska: "IKRIŅI", Skultes pagasts, Mandegas, Limbažu novads, LV – 4025
 
Biroja kontakti: tālr.: +371 64065175, +371 64065174
fakss: +371 64065287
Skype: bz97.lv
baltijaszivis97@apollo.lv
 
Pasūtījumiem – info@bz97.lv    
Pasūtījumu pieņemšana - tālr.: +371 64065175, +371 64065174
(Pasūtījumu lūdzu pieteikt pēc trīszīmju koda iepriekšējā dienā līdz plkst. 13:00)

Valdes loceklis
baltijaszivis97@apollo.lv
 
Komercdirektors
baltijaszivis97@apollo.lv
 
Grāmatvede
zilgma@rocis.lv
 
Tehniskais direktors
tehniskais.bz97@gmail.com
 
Ceha vadītāja
razosana.bz97@gmail.com
 
Loģistikas vadītājs
jevgenijs_84@inbox.lv
 
Tirdzniecības vadītāja
vaditaja.bz97@gmail.com

Datoru operatore
info@bz97.lv
 
Tehnologs
tehnologs.bz97@gmail.com

Menedžeris
menedzeris.bz97@gmail.com
 
                                                                        

AS „Citadele banka”
PARXLV22
Konta Nr. LV46 PARX 0015 7000 3000 1
 
AS „Swedbank”
HABALV22
Konta Nr. LV75 HABA 0551 0386 4550 4
 

Darba laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturdiena
Piektdiena

08:00 - 17:00

Sestdiena
Svētdiena

Brīvs