SIA "Baltijas zivis - 97"
Reg. LV44103013194
Address: "IKRIŅI", Skultes pagasts, Mandegas, Limbažu novads, LV – 4025
 
Offis contacts: phone.: +371 64065175, +371 64065174
fakss: +371 64065287
Skype: bz97.lv
baltijaszivis97@apollo.lv
 
Pasūtījumiem – info@bz97.lv    
Pasūtījumu pieņemšana - tālr.: +371 64065175, +371 64065174
(Pasūtījumu lūdzu pieteikt pēc trīszīmju koda iepriekšējā dienā līdz plkst. 13:00)

Member of the Board
baltijaszivis97@apollo.lv
 
Commercial Director
baltijaszivis97@apollo.lv
 
Accountant
zilgma@rocis.lv
 
Technical Director
tehniskais.bz97@gmail.com
 
Head of Production Unit
razosana.bz97@gmail.com
 
Logistics Manager
jevgenijs_84@inbox.lv
 
Sales Manager
vaditaja.bz97@gmail.com

Computer Operator
info@bz97.lv
 
Technologist
tehnologs.bz97@gmail.com

Manager
menedzeris.bz97@gmail.com
 
                                                                        

AS „Citadele banka”
PARXLV22
Konta Nr. LV46 PARX 0015 7000 3000 1
 
AS „Swedbank”
HABALV22
Konta Nr. LV75 HABA 0551 0386 4550 4
 
 

BUSINESS HOURS

Monday
Tueasday
Wednesday
Thursday
Friday

08:00 - 17:00

Saturday
Sunday

Closed